کارشناس ارشد مشـاوره

نغمه علیدادی

محبوبه هارونی روانشناس
آدرس مرکز

عضو انجمن مشاوره ایران

عضویت ها:
تخصص:

ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺶ از ازدواج، ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮﺟﻮان، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺪارس 

 ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﭼﻬﺎرراه ﻧﯿﺮو
ﻫﻮاﯾﯽ
09131889171
03134343942

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮاﯾﺶ: ﺧﺎﻧﻮاده
مشاور ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺮواز اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ
دﺑﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا
دﺳﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺷﺎدﻣﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﺎور ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺪی اﺻﻔﻬﺎن
​​​​​​​ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﮐﺴﯿﺮ
ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺟﺎﻧﺎن
ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج
ﺷﻔﻘﺖ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻮﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻮﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺲ ﻫﺎ، ﺑﺎزی ﻫﺎی رواﻧﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﻮﺳﺴﻪ روﯾﺶ 
ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻧﺎﺣﯿﻪ 5 اﺻﻔﻬﺎن

سوابق حرفه ای :

نغمه علیدادی

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

با ثبت نظر خود در مورد خدمات این متخصص دیگر کاربران را در انتخاب روانشناس و مشاور خوب کمک کنید​​​​​​​

به این متخصص چه امتیازی میدهید؟

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش